Пошук

Освітяни ухвалили приорітети своєї діяльності

5302699828.08.2014 відбулася  конференція  "Про підсумки роботи навчальних закладів міста Обухова у 2013-2014 навчальному році та завдання на 2014-2015 навчальний рік", повідомили в Управлінні освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

На ній учасники  ухвалили  наступні пріоритетні завдання діяльності навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році:

1. Забезпечення виконання Програми розвитку системи освіти міста Обухова на 2011-2015 роки.

2. Забезпечення всіх дітей міста дошкільним вихованням, шляхом створення додаткових місць у функціонуючих дошкільних навчальних закладах.

3. Відкриття груп та дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, формування груп з короткотривалим перебуванням дітей тощо.

4. Створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов функціонування дошкільних навчальних закладів.

5. Систематизація змісту і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку дитини.

6. Активізація дослідно-експериментальної діяльності дошкільних навчальних закладів.

7. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій , інформаційно-комунікаційних технологій.

8. Створення умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання.

9. Розвиток та підтримка системи роботи з обдарованими і талановитими дітьми.

10. Урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, вдосконалення її організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу.

11. Залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій, сприяння їхньому всебічному розвитку та соціалізації.

12. Розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

ДЕТАЛЬНІШЕ