Пошук

Райрада розглянула (не тотожно "прийняла") бюджет. Алілуя!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA30 грудня 2014 року відбулася сорокова невідкладна сесія Обухівської районної ради шостого скликання, передає прес-служба райради.

Було розглянуто питання:

- про районний бюджет Обухівського району на 2015 рік;

- про затвердження Положення про резервний фонд районного бюджету Обухівського району на 2015 рік;

- різне.

***

Що вирішили, лишається таємницею.

Для цього є дві причини:

1. 31 чиновники відпочивають, тому шифрувати відмазку ніхто не буде.

2. Не хочуть псувати настрій землякам, що теж правильно.

Якщо серйозно, то третім у "святій трійці" демократичного підходу повинен бути типово обухівський термін "БИСТРО!".

Два попередніх: "публічно" і "прозоро".

Це до того, що сайти держорганів повинні містити ВИЧЕРПНУ інформацію, а не її огризки. Подавати її гарячою і вчасно. Тоді їх слова можна їсти без фесталу.

Звітність  не на папері і не перед ревізором в ресторані. Ми хочемо і маємо право на повноту інформацію про той самий бюджет. Хай формально, втім, повторимося - сайти держорганів не для відписок!

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про районний бюджет Обухівського
району на 2015 рік

Розглянувши  проект районного бюджету Обухівського району на 2015 рік, схвалений і поданий на розгляд районної ради розпорядженням голови Обухівської районної державної адміністрації від  .12.2014 № _____, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 75, статей 76-77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» районна рада

ВИРІШИЛА:

             1.                     Визначити на 2015 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 165 079,5 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 159 102,7 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 5 976,8 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 165 079,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 157 832,7 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 7 246,8 тис. гривень;

- профіцит районного бюджету у сумі 1270,0 тис. грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 1270,0 тис. грн.  згідно з додатком  № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1270,0 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків, у тому числі по загальному фонду 157 832,7 тис. грн. та спеціальному фонду           7 246,8 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  170,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

 6.  Затвердити  на 2015 рік  резервний  фонд  районного бюджету у сумі 42,6 тис. гривень.

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 372,0 тис. грн. згідно з додатком №7до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  начальнику управління фінансів Обухівської районної державної адміністрації (або особі, яка виконує обов’язки  начальника управління  фінансів відповідно до закону) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені  статтею  64 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

-   освітня субвенція;

-   медична  субвенція;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" ;

- субвенція на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей; на утримання соціальних гуртожитків для дітей сиріт; на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи .

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1  Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України .

14.  Додатки № 1,2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова районної ради                                                                                                                                                                                                      К.О. Шушаков

- Додаток 1 на 2015 рік

- ДОДАТОК  2 Ф1НАНСУВ 2015 р

- ДОДАТОК 3  ВИДАТКИ  2015 р

- ДОДАТОК 5  ТРАНСФ на 2015 рік

- ДОДАТОК 6 БЮДЖ РОЗВ 2015 р

- ДОДАТОК 7  ПРОГРАМИ 2015 р