На часі для закладів фахової передвищої освіти Київщини – акредитація програм

На часі для закладів фахової передвищої освіти Київщини – акредитація програм
13:11 31.10.2022

У Київській області функціонує двадцять два заклади фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр. Про нововведення, механізм та строки проведення процедури акредитації освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти – у інтерв’ю з начальником управління Державної служби якості освіти у Київській області Лілією Кревською.

Ліліє Богданівно, розкажіть про процедуру акредитації освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти? Які переваги отримає заклад освіти після акредитації?

– Процедура акредитації є важливою для усіх учасників освітнього процесу. Одразу нагадаю, що у статті 44 Закону України «Про освіту» зазначено, що акредитація освітньої програми – це оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання.

Метою проведення такої процедури є визначити відповідність освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою вимогам і критеріям оцінювання якості та освітньої діяльності за цією програмою; надати усім заінтересованим сторонам інформації щодо якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу; підтвердити значимість фахової передвищої освіти з питань забезпечення підготовки фахівців для ринку праці.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 01 липня 2021 року №749 «Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти» здійснення процедури акредитації покладено на Державну службу якості освіти України. Відповідно до наказу Голови Служби від 04 січня 2022 року №01-10/1 «Про акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти» на виконання акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти в частині її організаційного та методичного супроводження уповноважена Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», що підпорядкована Службі.

Важливість акредитаційного процесу очевидна. Зараз постає питання розбудови якісної фахової передвищої освіти, яка відповідає вимогам часу, суспільства, ринку праці, європейським та державним стандартам, зорієнтованої на потреби учасників освітнього процесу, роботодавців та батьків здобувачів освіти.

Акредитація – це не перевірка закладу фахової передвищої освіти, а оцінювання з метою вдосконалення освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, допомога у визначенні їх сильних і слабких сторін.

Детальна інформація щодо процедури акредитації ОПП у закладах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр, опубліковано на офіційному сайті Державної служби якості освіти України.

Які нормативно-правові акти регламентують процедуру акредитації освітньо-професійних програм у 2022/2023 року в умовах воєнного стану в Україні?

– Так, одним з останніх документів, що регламентує процедуру акредитації освітньо-професійних програм фахової перед вищої освіти в умовах воєнного стану є Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року №1164 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 року № 338», якою внесено зміни до Постанови від 21 березня 2022 року №338 «Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану».

Ліліє Богданівно, які зміни варто очікувати закладам фахової перед вищої освіти у акредитації?

– У процедурі акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану відбулася низка змін. По-перше, Державній службі якості освіти України дозволено тимчасово, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні, приймати рішення строком на один рік про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти за заявою закладу освіти без проведення акредитаційної експертизи та без оплати її вартості.

По-друге, рішення про умовну (відкладену) акредитацію ухвалюється, якщо відсутня акредитація освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти та за освітньо-професійною програмою є наявний контингент здобувачів фахової передвищої освіти, які завершують навчання у 2022/2023 навчальному році.

Також хочу звернути увагу на те, що у разі ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію, сертифікат не видається.

Протягом року Державна служба якості освіти України буде проводити постакредитаційний моніторинг.

По-третє, до припинення або скасування воєнного стану в Україні Державна служба якості освіти України за заявою закладу освіти має право здійснювати акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти відповідно до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 1 липня 2021 р. №749 «Про затвердження положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти».

По-четверте, заклади, які обрали процедуру акредитації за мирним сценарієм, після 24 жовтня 2022 року, подають заяву про проведення акредитації та пакет документів, визначений у Положенні про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

Заклади фахової передвищої освіти чи професійної (професійно-технічної) освіти, які здійснюють підготовку фахового молодшого бакалавра, строк дії сертифікату про акредитацію освітньо-професійної програми закінчився до 1 липня 2022 року, можуть подати до Державної служби якості освіти України заяву щодо продовження строку дії відповідного сертифікату до 1 липня року, що настає за роком припинення або скасування воєнного стану в Україні, без здійснення процедури переоформлення, відповідно до п.11 Постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року №1164«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 року № 338».

При цьому зауважу, якщо воєнний стан в Україні буде припинено чи скасовано до 31 грудня 2022 року термін дії сертифікату буде продовжено до 1 липня 2023 року. У випадку, припинення чи скасування воєнного стану після 1 січня 2023 року, то термін дії сертифікату буде продовжено до 1 липня 2024 року.

Як бути тим закладам фахової перед вищої освіти, які територіально знаходяться на тимчасово окупованих територіях чи на території бойових дій?

– Державній службі якості освіти України надано повноваження продовжити строк дії сертифікатів на три роки без здійснення процедури переоформлення та протягом трьох років після припинення/скасування воєнного стану в Україні ухвалювати рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти без проведення акредитаційної експертизи та без оплати її вартості за заявами закладів освіти, які переміщені з тимчасово окупованої території/населеного пункту, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження чи розміщені на території проведення воєнних (бойових) дій.

Відомості про перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), містить Постанова Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року №75 «Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)».

Ми перекононі у перемозі України, у те, що незабаром повернемося до мирного життя і акредитація освітньо-професійних програм, буде проходити за процедурою, визначеною у Положенні про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 01 липня 2021 року № 749.

Наразі, з метою забезпечення якості освіти у закладах, які здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів, Служба та її територіальні органи надають методичні рекомендації та проводять інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо акредитації освітньо-професійних програм і завжди готові до співпраці.

Спілкувалася Софія КВІТНЕВА