Пошук

І все-таки острів

І все-таки острів

Цієї осені я досить ретельно розібрав фактичний, археологічний, геологічний та семантичний статус пізньосередньовічного урочища з фантастичною назвою Кораблище (Човнище) в районі Підгірець-Безрадич (чит. http://surl.li/dzrib).

Втім, згодом у початкову гіпотезу острова вкралися сумніви.

Полягали вони у тому, що «острів» є означенням не стільки (або не тільки) ландшафтним, скільки юридичним.

ЧОМУ?
Бо, власне кажучи, у тодішній юриспунденції «острів» - це також угіддя одного власника посеред угідь іншого.

Втім, чудова праця Віталій Козюби «ЦЕРКОВНЕ І МОНАСТИРСЬКЕ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НАВКОЛО КИЄВА НАПРИКІНЦІ ХV – У ХVІ ст.» знову відсунула «юридичну» гіпотезу на друге місце.

Власне кажучи, згідно з ним

… Лука КОРАБЛИЩА (острів Церковний, Михайлівський) і р. Ржавець - це земельне володіння представлене в 6 використаних нами публікаціях документів або згадок про них.

Воно фігурує в
1. листах великого князя литовського Олександра Ягеллончика від 24.03.1499 р.
2. та короля Сигізмунда І від 14.06.1507–1520 р.
3. королівських привілеях Сигізмунда ІІ Августа від 17.10.1563 і 04.06.1570 рр.
4. та Стефана Баторія від 25.07.1578 р.

…згадується під назвою о. Михайлівський у переліку монастирських володінь, складеному ігуменом Макарієм 1526 р.

Вперше острів Церковний “на низ Днепра” з р. Ржавець згадано в листі Олександра Ягеллончика. Надання було підтверджене Сигізмундом І, Сигізмундом ІІ Августом і Стефаном Баторієм.

Більш детальні географічні орієнтири, з назвами річок і озер цього церковного острова, подано в заставних документах 1610 і 1635 рр.

За цими матеріалами, до складу володіння входили р. Ржавець (паралельна назва першої половини ХVІІ ст. – Зубач) та озера – Чакул, Хрещате, Підлузне, Лебедин, Підтопільне, Ситніховате і верхня частина Віленського.

Кілька з цих назв збереглися в топоніміці ХІХ–ХХ ст., що дозволяє окреслити приблизні межі володіння.

Зокрема, р. Ржавець розрізала луку навпіл, проходячи від протоки Дніпра Старик до прибережного озера Віленського, над яким – село Козин. Озера Хрещате і Підлузне (у формі Підлізне) наявні в картографічному матеріалі 1930–1960-х рр. і розташовувались у східній частині володіння, біля Дніпра.

Це володіння представлено на карті 1755 р. Безрадицьких ґрунтів (да, вона у мене є, прим. авт ), які з свого північного боку межували з Кораблищем. За цією картою, зі сходу острів виходив до Дніпра, з півночі був обмежений двома протоками, одна з яких виходила до хутора Козин, із заходу – ще однією протокою (сучасною р. Козинкою), яка проходила уздовж залісненої підвищеної надзаплавної тераси. У південно-західній частині, навпроти колишнього хутора Рудики, ця протока з’єднувалась із озером Віленським і з кінцем р. Ржавець.

З озера Віленського на схід протікала р. Звонна, яка, вірогідно, була південним кордоном монастирського володіння.

Приблизна площа луки Кораблища становила 16,5 км2

Читайте також: